در حوزه مباحث فناوری اطلاعات جمله معروفی است که می گوید"هیچ نرم افزاری یک جزیره نیست" . سیستم های اطلاعاتی یک سازمان زمانی می توانند موثر و کارآمد باشند که با هم تعامل و ارتباط منلسبی داشته باشند. امروزه این مورد یکی از اهداف مدیران اطلاعاتی سازمانهاست، البته نباید تصور کرد که ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی فقط مختص به انتقال بایت های داده می شود! اجرای فرآیندهای حرفه ای، وابسته به نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی متنوعی است که هر کدام در زمانی و با تکنولوژی خاصی تهیه شده اند.

اتوماسیون

لذا اتوماسیون چنین فرآیندهائی منوط به تعامل پذیری سیستم های مختلف سازمانی است. بدین منظور مشکلات زیادی پیش روی سازمانهاست که می بایست بصورت مناسب برطرف شوند. در این راستا نیاز به ایجاد چارچوب و زیرساختی است که قادر به حل مشکلات ذیل باشد:

  • اتصال با نرم افزارهای ناهمجور از لحاظ فناوری که دارای سکوها و ساختارهای متفاوتی هستند: وب سرویس بهترین راه حل در این حوزه است. در برخی شرایط دیگر به اشتراک گذاری فایل ها یا دسترسی به بانک های اطلاعاتی مشترک می تواند کارساز باشد.شرکت رایان پارسی وب سرویس های متفاوتی در این خصوص طراحی و پیاده سازی نموده است.
  • اجرای فرآیندهای اتوماسیون شده: زیرساخت فناوری باید شامل موتور فرآیندی برای اجرای منطق و گردش کار فرایند باشد. با اجرای فرآیند توسط این موتور، هر فعالیت فرآیند می تواند توسط یکی از سیستم های متفاوت سازمانی اتوماسیون شود. اگرچه انجام فعالیت ها به عهده این سیستم هاست اما مدیریت و یکپارچگی فرآیندها توسط این زیرساخت مدیریت می شود.
  • ارتباط با سیستمها/سامانه های سایر سازمانها: بدین منظور نیاز به استانداردها و پروتکل هائی است که مورد توافق سازمانها و کشورهای مختلف باشد. تبادل داده الکترونیکی و سایر استانداردهای موجود وظیفه ارتباط با دیگر سازمانها و شرکاء را به عهده دارند.
  • مدیریت و دیده بانی فرآیندها: در زمانی که فرآیندهای سازمان بصورت اتوماسیون در حال اجرا می باشند، مکانیزمی جهت مدیریت و دیده بانی فرآیندها لازم است تا مدیریت سازمان بتواند به کمک این اطلاعات، تصمیمات درست در خصوص اصلاح یا بهبود هر فرآیند را اتخاذ نماید.