کسب وکار موبایلی

استفاده از دستگاه های قابل حمل و نقل یا اتصالاحاٌ دستی متصل به اینترنت مانند تلفن های همراه و لپ تاپ برای انجام معاملات تجاری آنلاین اختصاراٌ تجارت همراه گفته می شود. معاملات انجام شده در دنیای وسایل همراه یا همان تجارت همراه به سرعت رو به افزایش می باشد، این معاملات شامل خرید و فروش خدمات و یا هرگونه دستگاه، انجام امور بانکی، پرداخت قبوض و اطلاع رسانی و موارد دیگر می شود.

طیف وسایلی که قابلیت انجام عملیات تجارت همراه را دارا می باشند به سرعت رو به افزایش می باشد، این افزایش با گسترش استفاده از موبایل های هوشمند و تبلت ها انجام پذیرفته است. تصویب افزایش تجارت الکترونیکی به عنوان بنیانی قوی برای گسترش تجارت همراه به شمار می رود، که در مسیر رشد باعث افزایش قدرت برای ارائه در سال های آینده به شمار می رود.

علت رشد سریع تجارت همراه عوامل مثبتی است که در ارائه آن وجود دارد. این عوامل شامل: رشد تقاضا از سوی مشتریان برای نصب برنامه های کاربردی به علت سهولت در به انجام رساندن امور، افزایش تقاضا برای استفاده از تجارت الکترونیک باتوجه به حل و فصل مشکلات امنیتی و پیشرفت های فن آوری که به دستگاه های هوشمند دستی داده شده اند که باعث افزایش توانایی ها و قدرت محاسباتی قابل توجهی در آنها گردیده است.

کسب وکار موبایلی