نرم افزار جامع صادرات نفت

این نرم افزار با ارتباط برقرار کردن از طریق فلوکامپیوترها و سنسورهای محیطی عملیات جمع آوری پارامترهای محیطی شامل: فشار، دما و میزان جریان عبوری را بر عهده دارد.در قسمت دیگر نرم افزار پارامترهای ورودی و دریافت شده را بر اساس استانداردهای این کسب و کار محاسبه و در نهایت میزان تن و تعداد شبکه در فرآیند بارگیری را محاسبه می کند.

حوزه عملکرد این نرم افزار از صدور فرمان برای خطوط پالایشگاه تا کنترل و باز و بسته کردن خروجی میترها و ارسال آن به کشتی، در دریا است.