دستگاه خودبانک VTM


خودبانک (VTM (Virtual Teller Machine نسل جدیدتر و پیشرفته تر دستگاه های خودپرداز است که به دلیل تجهیزات و امکاناتی که دارد مجموعه خدمات بیشتری را نسبت به دستگاه های خودپرداز به مشتریان ارائه می کند. با امنیت و آسایش خاطر توام با رضایت مندی می توان بسیاری از خدمات یک شعبه عادی با سرعتی بیشتر داشت. به عملیات ساتنا، پایا و تمامی سرویس های دیگر از جمله امکان ارتباط مستقیم با کارشناسان و مشاوران بانک در هر لحظه از شبانه روز بدون مراجعه به بانک و انتظار، با صرفه جویی در وقت و هزینه، خدمات خرد بانکی از جمله افتتاح حساب، وصول چک، دریافت و پرداخت ریالی، فرآیند انتقال وجه از حساب، فرآیند رفع مسدودی، پرداخت قبوض و صدور انواع کارت می توان دسترسی پیدا کرد. امنیت بالا مهمترین مزیت دستگاه های خودبانک است.

- کسب امنیت و آسایش خاطر توام با رضایتمندی در دریافت خدمات
- دریافت بسیاری از خدمات یک شعبه عادی با سرعت بیشتر و محیطی آرامتر 
- امکان ارتباط مستقیم با کارشناسان و مشاوران بانک در هر لحظه از شبانه روز
- کاهش نیاز به مراجعه و انتظار در صف شعب عادی و صرفه جویی در وقت و هزینه
- دسترسی به خدمات خرد بانکی در تمام ساعات شبانه روز از جمله نقدکردن چک


- کسب امنیت و آسایش خاطر توام با رضایتمندی در دریافت خدمات - دریافت بسیاری از خدمات یک شعبه عادی با سرعت بیشتر و محیطی آرامتر - امکان ارتباط مستقیم با کارشناسان و مشاوران بانک در هر لحظه از شبانه روز - کاهش نیاز به مراجعه و انتظار در صف شعب عادی و صرفه جویی در وقت و هزینه - دسترسی به خدمات خرد بانکی در تمام ساعات شبانه روز از جمله نقدکردن چک