داشبوردهای مدیریتی یکی از انواع موارد استفاده نرم افزار ها در دنیای کسب و کار می باشند. مدیران شرکت های بزرگ با استفاده از داشبوردهای مدیریتی که از نظر پیچیدگی نسبت به سایر نرم افزارهای مدیریتی استفاده آسان تری دارند می توانند در تمام ساعات بدون حضور فیزیکی در محل کار از کلیه روندها و آخرین گزارشات مربوط به کسب و کار خود مطلع شوند.
داشبورد مدیریتی

تأثیر داشبورد بر کارایی کارکنان

ممکن است چنین تصور کنید که تمام کارایی و عملکرد یک سازمان به مدیران و استراتژی هایی که آن‌ها خلق کرده‌اند، بستگی دارد. اما در واقع می‌بایست نگاهی به انتهای چارت سازمانی بیندازیم تا پایه سازمان را محکم نماییم، چرا که آنان تمام کارهای شرکت را انجام می‌دهند. در نتیجه، در حال حاضر داشبوردها که تا چند سال پیش فقط مختص مدیران بودند در اختیار طیف گسترده‌تری از کارکنان قرار دارد؛ طیفی که شامل کارکنان عادی سازمان نیز هست.در واقع آنان به واسطه داشبوردهای مدرن می‌توانند اهداف زیر را محقق سازند:

بوسیله یک داشبورد مدیریتی پرقدرت و کامل که شامل گزارش گیری از تمامی قسمت های یک کسب و کار اعم از ساعات ورود و خروج کارمندان، میزان فعالیتشان در روز تا کنترل کامل پروسه های تامین و تولید، می توان به شناخت کاملی از هر تجارت رسید و برای بهبود آن نقاط ضعف را تقویت نمود.

داشبورد‌

داشبوردهای مدیریتی به کمک مدیران آمده و در مواقع خطر و عدم تناسب و کارایی قسمت های مختلف کسب و کار از تولید، بازاریابی، خدمات پس از فروش و غیره با یکدیگر هشدارهای لازم را داده و از شکست در تجارت جلوگیری می کنند.

داشبورد مدیریتی